IPPAQ: EEN STRATEGISCH IP-ONDERZOEK NAAR DE MOGELIJKHEDEN OM MET INTELLECTUEEL EIGENDOM UNIEKE MARKTPOSITIES TE CREËREN

IK HEB EEN IDEE - EUREKA!
Hoe vaak overkomt dit ondernemers niet? Daar zijn het ondernemers voor. In hoeverre zijn deze ideeën echt innovatief, in de zin van nieuw? Voegen ze wat toe aan de bestaande stand van de techniek of het bestaande designgoed en zo ja, loont het dan commercieel de tijd en het geld om het te beschermen? Kan het überhaupt worden beschermd middels Intellectuele Eigendomsrechten zoals octrooien, merken, modellen, auteursrecht? En wat heb je er dan aan?

Het strategisch beheer van Intellectueel Eigendom is essentieel in deze kenniseconomie. Het is de draad van iedere succesvolle onderneming. Het is zoals Frans Van Houten, CEO van Philips meldt in het Jaarverslag: “Business strategy without IP strategy is no strategy”.

WAT BIEDEN WE ?
Uw idee vertaald in concrete mogelijkheden om middels octrooien, merken en andere IP-rechten een monopolie te creëren, inclusief verdienmodel om na realisatie van Intellectuele Eigendomsrechten hieraan geld te verdienen. 

Kosten pakket excl. kosten IP-rechten € 1000,00

Werkwijze

Stap 1: In een anderhalf uur durende sessie maken wij helder wat de unieke propositie van uw idee is ten opzichte van het bestaande.

Stap 2: Wij doen een onderzoek met behulp van onze database naar de uniqueness van uw idee waaruit een eerste indicatie volgt.

Stap 3: U krijgt een concreet advies met kosten en stappenplan hoe verder te gaan in de mogelijkheden van IP.

Stap 4: Indien van toepassing realiseren wij de IP-rechten voor fixed prices voor u, te weten:
- Merk: afhankelijk van het gebied
  Benelux € 500,-;
  EU € 1.500,- (10 jaar).   
- Nederlands octrooi: Small: € 4.000,-; Medium: € 5.000,-; Large: € 6.500,-.
- EU modelaanvraag € 900,-

Stap 5: Binnen een periode van maximaal drie jaar volgt, indien u wenst, nog een sessie voor valorisatietraject (lees: terugverdienmogelijkheden van kosten IP)

Specificaties

Dit Businesspaq wordt ondersteund door AOMB IP Consultants


Bekijk hier al onze businesspaqs
  • Facebook
  • LinkedIn